Eğitim ilkelerimiz

Felsefemiz

Eğitim programlarımız ve uygulamalarımız Loris Malaguzzi’nin yaratıcısı ve öncüsü olduğu REGGIO EMILLIA yaklaşımıyla devam edilecektir. Malaguzzi “Eğitim her çocuğun hakkıdır” der ve çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için okul, aile ve toplumun işbirliği içinde çalışması gerektiğini vurgular.

Bu yaklaşıma göre çocuklar çevreyi keşfetmek, anlamak için cevaplar ararlar. Eğitimciler bu cevapları bulmalarına yardımcı rehberlik ederler. Bu süreçte cevaplar çocuklara doğrudan verilmez, cevabı bulacakları yollar açılır ve sonunda bilgiye ulaşan çocuğun kendisi olur. Bilgiye resimle, heykelle, müzikle, gölge oyunlarıyla, dramayla ulaşılabilir. Buna “ÇOCUĞUN YÜZ DİLİ” adı verilir. Amacımız çocuklara bu yüz dili olabildiğince kullanmalarına fırsat tanımak, gelişimsel potansiyellerini en üst seviyeye taşımak.

Misyonumuz

SOBE Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ni kurulusunda görev edindiğimiz bazı özellikleri belirledik.

Kreş bölümümüzde  öncelikli görevimiz henüz hayatlarının çok erken dönemlerinde birlikte olduğumuz ( 0 -2 )yaş arası olan bebeklerin ailelerinden ayrı geçirecekleri günün her bölümünde kendilerini güvende hissetmeleri sağlamak ve temel özbakım ve gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bebeklere ebeveynlerinden ayrı iken mutlu ve akranlarıyla sağlıklı gelişimsel bir ortam sağlamak  ve özgüvenli çocuklar olmalarına katkıda bulunmaktır.

2-6 yaş Gündüz Bakım Evi bölümümüzde   gelişimsel olarak bir çocuğun en temel ihtiyacı olan alanları destekleyerek  güven duygusunun üzerine gelişimsel hedeflerimizi yapılandırarak yol almayı hedefliyoruz.

Özellikle her yaş grubundaki çocuklarımızın bireysel gelişimlerini değerlendirmek ve eğitim programını hem bireysel özelliklere hem de grup ile devam edecek şekilde düzenlenmesi en önemli ilkelerimizdendir.

Bu ilke doğrultusunda “her çocuk kendi hızında ilerler ve öğretmen ona bu yolda rehber olur” bilgisine dayanarak Reggio Emillia yaklaşımıyla yol almak bir diğer misyonumuzdur.

Bu görevi sürdürmek için hazırladığımız okulumuz ve bu eğitim yaklaşımını öğrenmeleri için eğitim almalarını sağladığımız personelimiz eksiksiz olarak hizmete hazırdır.

Vizyonumuz

SOBE Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ olarak kurduğumuz ve  bu yolda ilerlerken başladığımız noktada kalmayıp yeniliklerle  yolumuza devam etmek temel amaçlarımızdandır. Eğitim yaklaşımımız olan Reggio Emillia çocukların gelişimi için sadece çocuklar ile değil çocukların aileleri ve hatta toplumunda birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu bağlamda çocuklar kadar ailelerin de ebeveynlik gelişimleri bizler için önemli olacaktır. Okulumuza devam eden çocukların aileleri bizlerin öğrenci velileri olmayıp bazen birlikte hareket edeceğimiz, birlikte öğrenceceğimiz ekibin bir parçası olacaklardır.